წესები

 • FPS ლიმიტი: 350–400 (110–120 მ/წ), პოლიგონის მიხედვით. სნაიპერულისთვის 550 (170 მ/წ).
 • ტყვიის წონა: 0.20–0.30 გრ.
 • იარაღს უნდა უმუშავდებდეს ჩამკეტი.
 • მკვდარ ზონებში იარაღში არ უნდა იდოს მჭიდი.
 • თუ ორივე მოთამაშე ერთდროულად ესვრის ერთმანეთს და გაარტყავს, მაშინ ორივე მკვდრად ჩაითვლება.
 • მოწინააღმდეგის გასაცოცხლებ ადგილზე შესვლა (სტაფილოსფერი ხაზის გადაკვეთა) აკრძალულია.
 • არავის დაუმიზნოთ იარაღი თამაშის გარეთ.
 • სხეულის და ფორმის ნებისმიერ ადგილზე მოხვედრა ჩაითვლება სიკვდილად. იარაღზე მორტყმა და ასხლეტილი ტყვია არ ითვლება.

 

 ზოგადი წესები

 • ატარეთ სათვალე ყოველთვის პოლიგონის ნებისმიერ ადგილას.
 • ტყვიის მოხვედრისას დაიძახეთ და ხელი აწიეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება ჩეტერობად.
 • არ ესროლოდ ბრმად არავის. ყოველთვის დაუმიზნეთ სადაც ისვრით. წინააღმდეგ შემთხვევაშ ჩაითვლება ჩეტერობად.
 • თუ დაინახეთ რომ ვინმე ჩეტერობს არ ჩაშალოთ თამაში. დაუძახეთ და შეატყობინეთ მსაჯს.
 • არ გადაადგილოთ დაბრკოლებები.
 • აკრძალულია სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ტერიტორიაზე.
 • შენობაში გამოიყენება მხოლოდ ერთჯერადი გასროლის სისტემა, ავტომატური აკრძალულია.